محصولات کاردرمانی

زانوبند ویبره
تومان۷۰۰,۰۰۰
پایار آسانبر ایستاده
تومان۷,۵۰۰,۰۰۰
پدال مکانیکی فیزیوتراپی دست و پا
پدال مکانیکی دست و پا
تومان۵۵۰,۰۰۰