۰۲۶-۳۲۲۰۶۶۸۵-۳۲۴۰۲۲۰۹

morteza.zeya@yahoo.com

دکتر سید مرتضی ضیابخش

Dr. Seyed Morteza Ziabakhsh

درباره پزشک

دکتر سید مرتضی ضیابخش فارغ التحصیل ممتاز دوره دکترای تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی؛ مخترع روش ماتریس‌های پیشرونده‌ی هدفمند؛ نویسنده مقالات علمی در زمینه درمان بیش‌فعالی؛ استاد دوره‌های نوروفیدبک در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و دانشکده پزشکی شهید بهشتی و…