جستجو

بیوفیدبک چیست؟

بیوفیدبک

بیوفیدبک یکی از روش‌های درمانی نوین در پزشکی و شیوه‌ای تکمیل کننده و جایگزین برای دارو درمانی است. در بیوفیدبک می‌توان با ایجاد تغییرات مثبت و مطلوب در بدن، برخی از عملکردهای آن را بهبود داد. این شیوه در اصل عنوان تعدادی از روش‌های درمانی است که به فرد قدرت استفاده از ذهن برای کنترل […]