جستجو

بیوفیدبک چیست؟ پرده برداری از قدرت ارتباط ذهن و بدن

بیوفیدبک

در حوزه سلامت و تندرستی کل نگر، رابطه پیچیده بین ذهن و بدن همیشه هم متخصصان و هم افراد را مجذوب خود کرده است. بیوفیدبک، یک تکنیک ابتکاری که افراد را قادر می سازد تا پاسخ های فیزیولوژیکی خود را مشاهده کرده و فعالانه تحت تأثیر قرار دهند، به عنوان ابزاری عمیق برای کشف این […]