کاربردهای الکتروژل در پزشکی

الکتروژل ثبت نقشه مغزی

حوزه پزشکی به طور مداوم در حال تحول است و محققان و دانشمندان به طور مداوم در تلاش برای توسعه راه حل های نوآورانه برای بهبود مراقبت از بیمار و نتایج درمان هستند. یکی از این پیشرفت ها در فناوری پزشکی استفاده از الکتروژل در پزشکی است. الکتروژل، یک هیدروژل رسانا با خواص منحصر به […]

الکتروژل ثبت نقشه مغزی چه ویژگی هایی دارد؟

الکتروژل ثبت نقشه مغزی

معرفی در زمینه علوم اعصاب، الکتروانسفالوگرافی (EEG) نقش مهمی در درک فعالیت مغز و تشخیص بیماری های مختلف عصبی دارد. برای اطمینان از خواندن دقیق و قابل اعتماد EEG، استفاده از ژل ثبت نقشه مفزی با کیفیت بالا که تماس بهینه الکترود به پوست را تسهیل می کند، ضروری است. این مقاله به بررسی اهمیت […]