انواع امواج مغزی

انواع امواج مغزی

مغز انسان در طول شبانه روز مدام در حال فعالیت است و در حین این فعالیت همیشگی انواع امواج مغزی تولید را می‌کند. تمام عملکردهای ذهنی، هیجانی و رفتاری انسان، توسط این امواج مغزی کنترل می‌شود. نورون‌ها که همان سلول‌های عصبی هستند، بین یکدیگر پیام‌های الکتریکی رد و بدل می‌کنند که از نقل و انتقال […]