درمان بیش فعالی کودکان با نوروفیدبک

نوروفیدبک برای بیش فعالی

آشنایی با بیش فعالی در کودکان مقاله با توضیح اینکه بیش فعالی در کودکان چیست و چه چیزی باعث آن می شود آغاز می شود. اشاره می‌کند که عوامل ژنتیکی، رشد مغز و تأثیرات محیطی می‌توانند به رفتار بیش فعال کودک کمک کنند. همچنین علائم رایج بیش فعالی مانند مشکل در تمرکز، تکانشگری و بی […]