بیوفیدبک چیست؟ پرده برداری از قدرت ارتباط ذهن و بدن

بیوفیدبک

در حوزه سلامت و تندرستی کل نگر، رابطه پیچیده بین ذهن و بدن همیشه هم متخصصان و هم افراد را مجذوب خود کرده است. بیوفیدبک، یک تکنیک ابتکاری که افراد را قادر می سازد تا پاسخ های فیزیولوژیکی خود را مشاهده کرده و فعالانه تحت تأثیر قرار دهند، به عنوان ابزاری عمیق برای کشف این […]

بیوفیدبک چیست؟

بیوفیدبک

بیوفیدبک یکی از روش‌های درمانی نوین در پزشکی و شیوه‌ای تکمیل کننده و جایگزین برای دارو درمانی است. در بیوفیدبک می‌توان با ایجاد تغییرات مثبت و مطلوب در بدن، برخی از عملکردهای آن را بهبود داد. این شیوه در اصل عنوان تعدادی از روش‌های درمانی است که به فرد قدرت استفاده از ذهن برای کنترل […]