درمان عدم تمرکز با نوروفیدبک

درمان عدم تمرکز با نوروفیدبک

درمان عدم تمرکز با نوروفیدبک یکی از روش‌های جدید و جذاب برای بر طرف کردن مشکل نداشتن تمرکز در اشخاص است. تحقیقات نشان داده، برای درمان عدم تمرکز و یا افزایش تمرکز نوروفیدبک می‌تواند به شخص کمک زیادی کند. با کمک این تکنیک به مغز یاد می‌دهند که چگونه باید تمرکز کند و باعث افزایش […]