علائم بیش فعالی

علت بیش فعالی

از آنجایی که اختلال بیش فعالی در آینده تحصیلی و اجتماعی فرد تاثیر مخرب فروانی خواهد گذاشت، تشخیص و درمان به موقع آن در دوران کودکی اهمیت بسزایی دارد. شناخت علائم بیش فعالی کمک فراوانی به تشخیص به موقع و صحیح این اختلال و در ادامه اقدام برای درمان یش فعالی چه در کودکان و […]