عوارض نوروفیدبک

عوارض نوروفیدبک

به طور عموم زمانی که روش درمانی نوین و به روزی در جامعه ارائه می‌شود، همگی نگران عوارض جانبی آن هستند. عوارض نوروفیدبک هم در ابتدا یکی از نگرانی‌های متخصصین این حوزه بود. همچنین علاوه بر متخصصان، عوارض نوروفیدبک یکی از نگرانی‌های افرادی است که می‌خواهند این دوره‌های درمانی را شروع کنند، یا به تازگی […]