فناوری qEEG یا نقشه مغزی: کشف قدرت تحلیل امواج مغزی

فناوری qEEG یا نقشه مغزی

به قلمرو فناوری qEEG و نقشه برداری مغز خوش آمدید، پیشرفت های پیشگامانه در علوم اعصاب که شیوه درک ما از مغز انسان را متحول کرده است. qEEG، مخفف الکتروانسفالوگرام کمی، یک روش غیر تهاجمی و بدون درد است که برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل الگوهای امواج مغزی استفاده می شود. همراه با […]