EEG یا نوار مغزی چیست؟ راهنمای جامع برای درک الکتروانسفالوگرافی

EEG یا نوار مغزی

الکتروانسفالوگرافی، که به طور گسترده با نام EEG یا نوار مغزی شناخته می شود، یک آزمایش عصبی فیزیولوژیکی غیر تهاجمی قدرتمند است که انقلابی در علوم اعصاب ایجاد کرده است. این ابزار تشخیصی به متخصصان و محققان پزشکی اجازه می دهد تا فعالیت الکتریکی مغز را بررسی و تجزیه و تحلیل کنند. در این مقاله […]

الکتروژل ثبت نقشه مغزی چه ویژگی هایی دارد؟

الکتروژل ثبت نقشه مغزی

معرفی در زمینه علوم اعصاب، الکتروانسفالوگرافی (EEG) نقش مهمی در درک فعالیت مغز و تشخیص بیماری های مختلف عصبی دارد. برای اطمینان از خواندن دقیق و قابل اعتماد EEG، استفاده از ژل ثبت نقشه مفزی با کیفیت بالا که تماس بهینه الکترود به پوست را تسهیل می کند، ضروری است. این مقاله به بررسی اهمیت […]