EEG یا نوار مغزی چیست؟ راهنمای جامع برای درک الکتروانسفالوگرافی

EEG یا نوار مغزی

الکتروانسفالوگرافی، که به طور گسترده با نام EEG یا نوار مغزی شناخته می شود، یک آزمایش عصبی فیزیولوژیکی غیر تهاجمی قدرتمند است که انقلابی در علوم اعصاب ایجاد کرده است. این ابزار تشخیصی به متخصصان و محققان پزشکی اجازه می دهد تا فعالیت الکتریکی مغز را بررسی و تجزیه و تحلیل کنند. در این مقاله […]