وبینار رایگان آشنایی نوروساینس خرداد ۱۴۰۳

وبینار رایگان آشنایی نوروساینس خرداد ۱۴۰۳

وبینار آنلاین و رایگان آشنایی با نوروفیدبک و تحریکات الکتریکی استاد: دکتر صمد محمدی زمان برگزاری: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ محل برگزاری: آنلاین در لایو اینستاگرام شماره های تماس: ۰۹۱۲۰۱۳۴۷۹۷ ۰۹۲۱۴۷۲۸۲۶۶ کارگاه های آموزشی ما را در نوروکالا دنبال کنید.

کارگاه جامع نوروساینس نقشه مغزی خرداد ۱۴۰۳

کارگاه جامع نوروساینس نقشه مغزی خرداد ۱۴۰۳

کارگاه جامع نوروساینس نوروفیدبک و تحریکات الکتریکی استاد: دکتر الیاس ابراهیم زاده دکتر صمد محمدى زمان برگزاری: ۲۴ و ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ محل برگزاری: تهران شماره های تماس: ۰۹۱۲۰۱۳۴۷۹۷ ۰۹۲۱۴۷۲۸۲۶۶ کارگاه های آموزشی ما را در نوروکالا دنبال کنید.

کارگاه جامع نوروساینس نوروفیدبک و تحریکات الکتریکی خرداد ۱۴۰۳

کارگاه جامع نوروساینس نوروفیدبک و تحریکات الکتریکی استاد: دکتر صمد محمدی مهندس امین خاوری زمان برگزاری: ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ محل برگزاری: تهران شماره های تماس: ۰۹۱۲۰۱۳۴۷۹۷ ۰۹۲۱۴۷۲۸۲۶۶ کارگاه های آموزشی ما را در نوروکالا دنبال کنید.

کارگاه جامع نوروفیدبک و تحریکات الکتریکی اردیبهشت ۱۴۰۳

کارگاه جامع نوروساینس نوروفیدبک و تحریکات الکتریکی استاد: دکتر صمد محمدی مهندس امین خاوری زمان برگزاری: ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ محل برگزاری: تهران شماره های تماس: ۰۹۱۲۰۱۳۴۷۹۷ ۰۹۲۱۴۷۲۸۲۶۶ کارگاه های آموزشی ما را در نوروکالا دنبال کنید.

وبینار رایگان آشنایی با نوروساینس خرداد ۱۴۰۳

وبینار آنلاین و رایگان آشنایی با نوروفیدبک و تحریکات الکتریکی استاد: دکتر صمد محمدی زمان برگزاری: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ محل برگزاری: آنلاین در لایو اینستاگرام شماره های تماس: ۰۹۱۲۰۱۳۴۷۹۷ ۰۹۲۱۴۷۲۸۲۶۶ کارگاه های آموزشی ما را در نوروکالا دنبال کنید.

وبینار رایگان آشنایی نوروساینس اردیبهشت ۱۴۰۳

وبینار آنلاین و رایگان آشنایی با نوروفیدبک و تحریکات الکتریکی

وبینار آنلاین و رایگان آشنایی با نوروفیدبک و تحریکات الکتریکی استاد: دکتر صمد محمدی زمان برگزاری: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ محل برگزاری: آنلاین در لایو اینستاگرام شماره های تماس: ۰۹۱۲۰۱۳۴۷۹۷ ۰۹۲۱۴۷۲۸۲۶۶ کارگاه های آموزشی ما را در نوروکالا دنبال کنید.