EEG یا نوار مغزی چیست؟ راهنمای جامع برای درک الکتروانسفالوگرافی

EEG یا نوار مغزی

الکتروانسفالوگرافی، که به طور گسترده با نام EEG یا نوار مغزی شناخته می شود، یک آزمایش عصبی فیزیولوژیکی غیر تهاجمی قدرتمند است که انقلابی در علوم اعصاب ایجاد کرده است. این ابزار تشخیصی به متخصصان و محققان پزشکی اجازه می دهد تا فعالیت الکتریکی مغز را بررسی و تجزیه و تحلیل کنند. در این مقاله […]

فناوری qEEG یا نقشه مغزی: کشف قدرت تحلیل امواج مغزی

فناوری qEEG یا نقشه مغزی

به قلمرو فناوری qEEG و نقشه برداری مغز خوش آمدید، پیشرفت های پیشگامانه در علوم اعصاب که شیوه درک ما از مغز انسان را متحول کرده است. qEEG، مخفف الکتروانسفالوگرام کمی، یک روش غیر تهاجمی و بدون درد است که برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل الگوهای امواج مغزی استفاده می شود. همراه با […]