کارگاه نرم افزار های شناختی

کارگاه تخصصی حضوری و عملی نقشه مغزی Nerofeedback, tDCS, CES, RehaCom تاریخ برگزاری تاریخ شروع : ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ تاریخ پایان جمعه ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ساعت ۹ صبح تا ۱۸ تاریخ برگزاری: تهران ۱۷، ۱۸ و ۱۹ اسفند ماه تهران. در این کارگاه حضوری و عملی که از بهترین اساتید مجرب تکنولوژی های نوین علوم اعصاب و روانشناسی تشکیل […]