جستجو

کارگاه تخصصی حضوری و عملی نقشه مغزی

Nerofeedback, tDCS, CES, RehaCom

تاریخ برگزاری

تاریخ برگزاری: تهران ۱۷، ۱۸ و ۱۹ اسفند ماه تهران.

در این کارگاه حضوری و عملی که از بهترین اساتید مجرب تکنولوژی های نوین علوم اعصاب و روانشناسی تشکیل شده است. به صورت کاملا عملی با موضوع های نوروفیدبک، تحریکات مغزی (TDCS) و TMS, rTMS, نرم افزارهای شناختی، نقشه مغزی و تفسیر آن به طور کامل آشنا خواهید شد.

مدرسان کارگاه

برای کسب اطلاع از هزینه دوره و مشاوره با این شماره تماس بگیرید.

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

کارگاه تخصصی حضوری و عملی نقشه مغزی

Nerofeedback, tDCS, CES, RehaCom

در این کارگاه حضوری و عملی که از بهترین اساتید مجرب تکنولوژی های نوین علوم اعصاب و روانشناسی تشکیل شده است. به صورت کاملا عملی با موضوع های نوروفیدبک، تحریکات مغزی (TDCS) و TMS, rTMS, نرم افزارهای شناختی، نقشه مغزی و تفسیر آن به طور کامل آشنا خواهید شد.

تاریخ کارگاه

تاریخ برگزاری: تهران ۱۷، ۱۸ و ۱۹ اسفند ماه تهران.

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

مدرسان کارگاه

برای کسب اطلاع از هزینه دوره و مشاوره با این شماره تماس بگیرید

در این دوره می آموزید

نحوه گرفتن EEG و انتقال آن به نرم افزار نوروگاید و استخراج نقشه مغزی بیمار به طور کاملا عملی و نحوه تفسیر آن.

در این بخش با تاریخچه نوروفیدبک آشنا شده و نحوه تشخیص و درمان بیماری هایی مثل اضطراب، افسردگی و بیش فعالی و پروتکل های درمانی هر کدام آشنا خواهید شد.

در این کارگاه با یکی از بهترین و جامع ترین نرم افزار های شناختی به صورت عملی هم در حوزه تشخیص و هم در حوزه درمان آشنا خواهید شد.

در این بخش با انواع روشهای جدید تحریکات الکتریکی و مغناطیسی به صورت عملی  آشنا خواهید شد.