تکنولوژی‌های نوین در حوزه علوم اعصاب و روان‌شناسی

همان‌طور که می‌دانیم تشخیص و درمان دو موضوع مهم در کلینیک‌ها و مطب‌های درمانی هستند. در این مقاله به تکنولوژی‌های نوین در حوزه علوم اعصاب و روان که به درمانگران در تشخیص و درمان کمک می‌کند خواهیم پرداخت.  در ابتدای امر، همان‌طور که می‌دانیم مصاحبه بالینی و معاینه فرد اطلاعات اولیه و بسیار خوبی به […]