انواع بیش فعالی

انواع بیش فعالی

جالب است بدانید عموم مردم یک تصور اشتباه درباره بیش فعالی دارند و آن این است که فک می‌کنند اختلال بیش فعالی تنها یک نوع است. در حالی که این اختلال یک نوع نبوده و انواع بیش فعالی وجود دارد. به همین علت برای تشخیص صحیح این اختلال باید با انواع بیش فعالی و علائم […]