تحریک الکتریکی مغز با جریان مستقیم (tDCS) چیست؟

تحریک الکتریکی مغز (tDCS)

تحریک الکتریکی مغز با جریان مستقیم (tDCS) یک تکنیک تحریک قابل حمل و پوشیدنی مغز است که جریان الکتریکی کم را به پوست سر منتقل می کند. در این روش یک جریان ثابت (بین ۱ تا ۲ میلی آمپر معمولا) اعمال می شود. tDCS با اعمال جریان مثبت یا منفی از طریق الکترودها به یک […]